18 июня 2017, воскресенье. 1 ТУР 18.06.2017
г. Максатиха
г.Бежецк
25 июня 2017, воскресенье. 2 ТУР 25.06.2017
г.Тверь
2 июля 2017, воскресенье. 3 ТУР 02.07.2017
г. Бежецк
г. Тверь
9 июля 2017, воскресенье. 4 ТУР 09.07.2017
п. Максатиха
16 июля 2017, воскресенье. 5 ТУР 16.07.2017
г. Тверь
30 июля 2017, воскресенье. 2 ТУР 25.06.2017
6 августа 2017, воскресенье. 6 ТУР 06.08.2017
г. Тверь
13 августа 2017, воскресенье. 7 ТУР 13.08.2017
г. Бежецк
г. Максатиха
20 августа 2017, воскресенье. 8 ТУР 20.08.2017
г. Тверь
27 августа 2017, воскресенье. 9 ТУР 27.08.2017
г. Бежецк
10 сентября 2017, воскресенье. 10 ТУР 10.09.2017
г. Тверь
п. Максатиха
17 сентября 2017, воскресенье. 9 ТУР 27.08.2017
г. Тверь
Футболист Команда Матчи Голы
Футболист Команда Желтые Красные